Sukuseuran suljettu Facebook -ryhmä löytyy nimellä Ala-Vakkuri - Hakamaki sukuseura ry

Ala-Vakkuri - Hakamäki sukuseura ry

Tervetuloa Ala-Vakkuri - Hakamäki sukuseuran ry:n kotisivuille.

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa,vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa. Sukuseura perustettiin 2001 Karijoella.

 

Tiina.png

Robert ja Albertina Hakamäki.

Robert ja Albertina Ala-Vakkuri (myöh. Hakamäki) elivät Kauhajoen Perä-Hyypässä Honkajoen rajan tuntumassa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Kaikki heidän 10 lastaan elivät pitkän elämän ja kukin perusti tahollaan perheen.

Heidän lapsensa olivat:

  • Antti-Oskari Mäki-Panula (USA, Karijoki)
  • Matti Mäki (USA)
  • Nestori Mäki (Isojoki, USA)
  • Aleksandra Järvenpää (Karijoki)
  • Johan Multisilta (Kauhajoki)
  • Adolfina Myllyluoma (Honkajoki)
  • Matilda Kotomäki (Isojoki)
  • Elina Neva-Juoni (Kauhajoki)
  • Anselmi Hakamäki (Karijoki, Isojoki)
  • Vihtori Mäki (USA)


Hyvää Uutta Vuotta 2018

Joulukirje 2017, joka lähetettiin jäsenistölle löytyy myös tämän kotisivun sivupalkista Uutiskirje -osiosta. Varsinainen kokous 8.7.2017 Porissa päätti muuttaa säännöt ainaisjäsenyyden osalta, joka poistui. Patentti ja rekisterihallitus on hyväksynyt uudet säännöt 11.12.2017 ja vuoden 2018 jälkeen on mahdollisuus liittyä henkilöjäsenenä tai perhejäsenenä. Jäsenet jotka ovat vuoden 2017 loppuun mennessä maksaneet ainaisjäsenyyden ovat ikuisesti ainaisjäseniä. Lapset alle 18 vuotiaat ovat voineet olla vanhempiensa ainais perhejäsenyydessä ilman erillismaksua. Lapsen täyttäessä 18 vuotta päättävät he itse oman jäsenyytensä. Poikkeuksen tekevät ne lapset, joista on maksettu erillinen ainaisjäsenyys alle 18 vuotiaina ja mikäli nuori ei halua säilyttää jäsenyyttä täytettyään 18 vuotta on hänellä oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa. 

JÄSENMAKSUT KAUDELLE 2018-2021

Henkilöjäsenmaksu on 10 € / joka vuosi tai neljältä vuodelta kerrallaan yht. 40 €.

Perhejäsenmaksu 20 € / joka vuosi tai neljältä vuodelta kerrallaan yht. 80 €.

Sukuseuran uusi hallitus (katso Toimihenkilöt).

Sukujuhlatilaisuuden 8.7.2017 ryhmäkuva (2 erilaista) on tilattavissa valokuvaliike Studio Kuvakapu nettisivuilta www.kuvatilaus.fi tunnuksella PTCC2S.

TAPAHTUMAT VUONNA 2018

Kirjatyöryhmä kokontuu Karijoella 3.1.2018

Matkatyöryhmä

Kevään hallituskokous Vantaalla 14.4.2018

Syksyn hallituskokous

 

Sukuseuran sähköposti osoite on

alavakkuri.hakamaki(at)gmail.com